HUITTISTEN PUHDISTAMO OY

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä tai klikkaamalla haku-painiketta.
Kirjaudu ylläpitotilaan Windows-työasematunnuksellasi Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi
Toiminnan takaa Netland AppRunner

Jätevesiyhteistyöhankkeen historia

SELVITYSVAIHE

Jätevesiyhteistyöhankkeen aikana selvitettiin eri vaihtoehtoja jätevesihuollon tehostamiseksi. Teknisesti jätevedenpuhdistamot tarvitsivat saneerausta ja toiminnan tehostamista kaikkien kuntien osalta.

Kiuru & Rautiainen Oy laati vuonna 2008 taloudellis-teknisen kehittamissuunnitelman jätevesihuollon eri vaihtoehdoista. Alueellisen jätevesihuollon käsittelyä pohdittiin neljän eri vaihtoehdon välillä, joista valittu A. yhden puhdistamon_malli havaittiin tehokkaimmaksi ja ympäristöystävällisimmäksi.  Huittisten, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän jätevedenpuhdistamoita sekä saneerausvaihtoehtoja voi tarkastella niistä laadittujen layout-piirustusten avulla.

Ennen tarkemmin laadittua teknistä koko aluetta kattavaa kehittämissuunnitelmaa, alueen jätevesien puhdistuksen ratkaisuvaihtoehtoja käsiteltiin monessa eri selvityksessä. Kaikki kunnat osallistuivat vesihuoltolaitosten yhteystyöselvitykseen, joka valmistui vuoden 2007 keväällä. Selvitykset 1 ja sen lisäselvitykset 2 ja 3 laativat Kiuru & Rautiainen Oy.

Selvitysalueen kunnilla oli lähtötilanteessa yhteensä seitsemän jätevedenpuhdistamoa. Puhdistamoiden lupaehdot olisivat tiukentuneet ympäristölupien tarkastusten yhteydessä vuoteen 2011 mennessä. Jäteveden käsittelyssä oli vertailtava eri johtamisvaihtoehtojen edullisuutta oman laitoksen saneeraukseen. Tarkastelut oli tehtävä myös rinnakkain, koska päätöksistä jokainen vaikutti muihin.

Kuntien jätevesihuollon yhteistyöselvitysten ja kattavan kehittämissuunnitelman perusteella tehtiin lisäselvityksiä vuonna 2009. Jätevesihuollon tukkuyhtiön perustamista pidettiin selkeimpänä toteutusmallina usean kunnan väliselle yhteistyölle. Kuntien yhteisesti omistama osakeyhtiö ostaisi puhdistamon Huittisten kaupungilta. Yhtiö tekisi myös investoinnit puhdistamoon ja siirtoviemäreihin sekä vastaisi jätevedenpuhdistuksen käyttötoiminnasta. Yhtiön perustamista varten laadittiin liiketoimintasuunnitelma. Huittisten Puhdistamo Oy:n, aikaisemmin Tukkuvesiyhtiö Oy, perustamista varten tehtiin useita linjauksia ja sopimuksia: Alustava luovutuskirja, Osakassopimus, Palvelusopimus, Periaatelinjaus, Yhtiöjärjestys.

Huittisten Pappilanniemen puhdistamo on rakennettu 1970-luvulla ja sitä on laajennettu 1980-luvulla. Pienempiä saneerauksia on tehty 1990- ja 2000-luvuilla. Yleissuunnitelmassa esitettiin liitteiden 1, 2, 3 ja 4 avulla puhdistamon kuormitusennusteet vuodelle 2020, prosessimitoitus ja lupaehtojen saavuttamiseksi tarvittavat saneeraus- ja laajennustoimenpiteet kustannusarvioineen.

Keskitetty jätevesienkäsittely edellytti ylikunnallisia siirtoviemärilinjoja. Jätevesiyhteistyössä laadittiin tarveselvitys vuonna 2009 vesijohtoverkostojen yhdistämiseksi.

 

YHTIÖN PERUSTAMINEN


Sastamalan kaupunginvaltuusto, Huittisten kaupunginvaltuusto sekä Punkalaitumen kunnanvaltuusto päättivät osallistua ao. kuntien yhtiöperusteiseen jätevedenpuhdistuksen yhteistyöhankkeeseen.

Siirtoviemärilinjojen suunnittelijaksi valittiin Airix Ympäristö Oy, jonka valintaperuste oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Suunnittelijan valinta hyväksyttiin Punkalaitumen ja Sastamalan ja Huittisten valtuustoissa.

YHTIÖN TOIMINNAN ALKAMINEN

Punkalaidun-Huittinen vesihuoltolinjan rakennustyöt alkoivat syksyllä 2012. Punkalaidun-Huittinen – siirtoviemäri ja yhdysvesijohto saatiin toteutettua valtion vesihuoltotyönä, jonka hakemista valmisteltiin hyvissä ajoin vuonna 2010.

Huittisten uutta puhdistamoa varten haettiin ympäristölupaa vuonna 2010. Lupa myönnettiin Huittisten Puhdistamo Oy:lle 15.2.2013 ja lupa sai lainvoimaisuuden 18.3.2013.

Uusi puhdistamo on aloittanut toimintansa 2016 heinäkuussa.