HUITTISTEN PUHDISTAMO OY

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä tai klikkaamalla haku-painiketta.
Kirjaudu ylläpitotilaan Windows-työasematunnuksellasi Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi
Toiminnan takaa Netland AppRunner

Usein kysyttyä

Miksi jätevesiyhteistyöhanke on aloitettu?

Jätevesien puhdistamiseen kohdistuu jatkuvasti enemmän ympäristösuojelullisia paineita. Puhdistamoilta vaaditaan entistä tehokkaampia puhdistustuloksia. Toiminta-alueelle oli tulossa mittavia puhdistamosaneerauksia, kun 1970–80-luvulla rakennettujen puhdistamoiden toiminta oli saatava nykyajan vaatimuksien mukaiseksi. Keskitetyllä jätevesien käsittelyllä havaittiin monien selvitysten jälkeen olevan paljon hyviä puolia. Tehokkaamman ja ympäristöystävällisemmän jätevesihuollon lisäksi vesihuoltolinjojen yhteyteen rakennettava rinnakkaisviemäri turvaisi haja-asutuksen vesihuollon.


Milloin hanke on toteutunut?
Huittisten keskuspuhdistamon toteutussuunnittelu alkoi maaliskuussa 2013. Uuden puhdistamon käyttöönotto alkoi 2016 heinäkuussa ja rakennustyöt valmistui vuoden 2017 alussa. Siirtoviemärilinjat rakennetaan vaiheittain vuoteen 2017 mennessä. Punkalaidun-Huittinen vesihuoltolinja valmistui 2014, Vammala-Huittinen 2016 elokuussa ja Vampula-Huittinen joulukuussa 2016. Keskeneräinen on vielä väli Kiikka-Kiikoinen.


Puretaanko Pappilanniemen vanha puhdistamo?

Vanha puhdistamo on purettu. Sen altaat on pinnoitettu uudelleen ja ne ovat käytössä tasaus- ja varoaltaina.


Kuinka paljon hanke kustantaa ja kuka sen maksaa?

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 30 miljoonaa, josta siirtoviemäreiden osuus on 14 miljoonaa.


Jätevesiyhteistyön tuloksena on perustettu Huittisten Puhdistamo Oy – niminen osakeyhtiö, josta omistaa Huittinen 48 %, Sastamala 47 % ja Punkalaidun 5 %. Punkalaitumen ja Huittisten välinen siirtoviemärilinja on rakennettu valtion vesihuoltotyönä. Myös muut linjat ovat saaneet valtion tukea. 


Millaisia hajuhaittoja keskuspuhdistamo aiheuttaa ympäristöön?

Huittisten puhdistamolla käsiteltävä jätevesimäärä ja lietemäärät kasvavat, jolloin hajunmuodostumispotentiaalia on enemmän. Suuressa yksikössä hajut voidaan kuitenkin hallita ja puhdistaa nykyistä tehokkaammin, jolloin hajuhaitat eivät lisäänny vaan pikemminkin vähenevät vanhaan verrattuna.


Miten ylimaakunnallisesti keskitetty jätevedenpuhdistus vaikuttaa ympäristöön?

Keskittämällä jäteveden käsittely yhteen suureen yksikköön vesistön kokonaiskuormitus vähenee ja häiriötilanteisiin varautuminen on helpompaa kuin pienissä yksiköissä. Samalla myös purkupisteiden määrä vähenee.

Puhdistamon päästöt ilmaan ovat ja tulee olemaan vähäisiä eikä niistä aiheudu yleiseen viihtyisyyteen vaikuttavaa haittaa. Puhdistamotoiminnasta aiheutuva liikenne syntyy puhdistamon huollosta ja käytöstä.

Toiminnasta ei aiheudu ympäristöä haittaavaa melua eikä tärinää.


Mitä kuivatulle ylijäämälietteelle tehdään?

Kuivattu liete kuljetetaan jatkokäsiteltäväksi biokaasulaitokselle.


Miten jätevedenpuhdistamo toimii sähkökatkon aikana?

Puhdistamolle on sähkönsyöttö kahta kautta, lisäksi puhdistamolla on varavoimakone. Jätevesi kulkee puhdistamon läpi painovoimaisesti. Jos sähköt kuitenkin katkeaa pitkäksi aikaa puhdistusteho voi laskea.